Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN
De “Algemene voorwaarden” van Elisabeth Travel zijn van toepassing op alle op deze website aangeboden objecten. De “Toelichting op de Algemene voorwaarden en algemene informatie” maken onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden van Elisabeth Travel. Dit geldt eveneens voor de gepubliceerde prijzen op de website en de Algemene huurvoorwaarden van diverse partners in Italië die gehanteerd worden bij het huren van accommodatie van de betreffende organisatie. Voor een aantal accommodaties gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Hierover kan bij boeking informatie worden verstrekt.

PRIVACY-STATEMENT
Door Elisabeth Travel wordt veel waarde gehecht aan uw privacy. De door u verstrekte gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Wel worden de gegevens vastgelegd in een cliëntenbestand zodat wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn en een nog betere service kunnen verlenen. In geen geval worden uw gegevens doorgegeven of verkocht aan derden. Elisabeth Travel houdt zich in alle gevallen en ten alle tijde aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

STATISTIEKEN
Op de website van Elisabeth Travel worden algemene statistieken bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s, het aantal bezoekers etc. Hierbij vindt geen identificatie van de bezoekers plaats. Het bijhouden van de statistieken heeft enkel en alleen tot doel de inrichting van de website en de informatieverstrekking te optimaliseren.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elisabeth Travel.

AFKOELINGSPERIODE
Elisabeth Travel wijst u erop dat boekingen via het internet definitief zijn. De zogenaamde “afkoelingsperiode”, die in de wet “Kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op de acommodaties die via deze site worden geboekt.

LINKS
De website bevat links naar andere websites. Elisabeth Travel is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van externe websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites. De informatie op websites waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de reis-/huurovereenkomst. De links naar externe websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

RECLAME EN PROMOTIE-UITINGEN
Elisabeth Travel is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reclame- en promotie-uitingen van derden op deze site.

AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de vermelde informatie, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, abusievelijk onjuistheden bevat of niet meer actueel is. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Bovendien kan er geen garantie worden gegeven voor het ononderbroken correct functioneren van de website.

Elisabeth Travel kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie en/of tijdelijke onbereikbaarheid van de website.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

De website van Elisabeth Travel is gerealiseerd door Prins en Prins te Amersfoort.

Uw favorieten

Volg ons op Facebook

Disclaimer